Reglement

Toelatingsvoorwaarden

  • Je moet tussen 1 januari 2017 en 31 juli 2018 tot doctor zijn geproclameerd aan een Vlaamse universiteit. Dat wil zeggen dat je jouw doctoraat in die periode succesvol publiekelijk hebt verdedigd. Deelnemers uit alle wetenschappelijke domeinen zijn welkom.
  • Je moet je vloeiend kunnen uitdrukken in het Nederlands, dit zowel in schrijf- als spreektaal.
  • Je moet beschikbaar zijn op volgende data:
    • De mediatraining op 19 & 20 oktober én 26 & 27 oktober
    • De halve finale op 31 oktober en de finale op 13 november

INSCHRIJVING

Jouw inschrijving moet uiterlijk 31 juli gebeuren via het online registratieformulier (vanaf 2 mei online) en is enkel geldig indien ze het volgende bevat:

  • Een korte bio en motivatie
  • Jouw CV en wetenschappelijke track record (inclusief publicaties, voordrachten en evt. prijzen)
  • Een populariserend artikel over jouw doctoraatsthesis van max. 1.000 woorden

Selectie

De eerste selectie gebeurt door een tienkoppige jury (bestaande uit leden van de Jonge Academie en wetenschapsjournalisten) op basis van de wetenschappelijk CV’s, motivaties en de populariserende artikels. De jury zal 16 kandidaten selecteren die een toegangsticket krijgen voor de mediaschool. Bij die selectie wordt gestreefd naar een evenwichtige representatie op het vlak van gender, universiteit en onderzoeksdomeinen. Zo mikken we op kandidaten uit de natuurwetenschappen, de medische wetenschappen, de techn(olog)ische wetenschappen, de sociale wetenschappen en de geesteswetenschappen.

Deelnemers krijgen in de week van 24 september persoonlijk te horen of ze geselecteerd werden voor de mediaschool.

Mediaschool

De mediaschool zal vier dagen in beslag nemen en wordt gespreid over twee weekends in september, nl. vrijdag 19 & zaterdag 20 oktober én vrijdag 26 & zaterdag 27 oktober 2018. De 16 deelnemers krijgen er training in o.a. populariseren schrijven, presentatietechnieken, digital storytelling, visualisatie en camera- en interviewtraining. Na het eerste weekend krijgen de deelnemers de opdracht om tegen het tweede weekend (uiterlijk 28 oktober) een populariserend artikel voor te leggen. Op woensdagavond 31 oktober zullen de 16 deelnemers een presentatie moeten brengen voor een jury van vijf. Op basis van beide opdrachten zal deze jury beslissen welke 8 deelnemers doorstromen naar de finale.

De 16 deelnemers moeten elke sessie bijwonen om kans te maken om door te stoten naar de finale.

Finale

De finale vindt plaats op dinsdagavond 13 november in AMUZ in Antwerpen. Het event staat open voor publiek en wordt gecoverd door De Morgen en Canvas.be. 

• Elke finalist krijgt drie minuten om zijn of haar doctoraatsthesis in het Nederlands uit de doeken te doen
• Het is daarbij toegestaan om een presentatie en/of attributen (die de finalisten zelf op het podium kunnen dragen) te gebruiken (let wel: finalisten krijgen geen extra tijd om attributen op te zetten)

Een jury van 4 personen zal de pres(en)taties beoordelen op inhoud, helderheid en présence en een top 3 aanduiden. De winnaar ontvangt een voucher t.w.v. 5.000 euro voor een opleiding naar keuze aan de Vlerick Business School. Daarnaast geven mediapartners Canvas, De Morgen en Eos ook het publiek een stem in het aanduiden van een publiekswinnaar. Hij of zij mag rekenen op redactionele aandacht voor zijn of haar onderzoek in De Morgen en Eos Magazine. Zowel de winnaar als de publiekswinnaar krijgen ook een ticket om een college te geven bij de Universiteit van Vlaanderen.